Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 53/KH-UBND KH thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2015 năm 2022 22/06/2022 Lê Thanh Long
2 340/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số trên địa bàn xã Thịnh Đức 22/06/2022 Lê Thanh Long
3 192/TB-UBND Thông báo phân công nhiệm vụ BCĐ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên địa bàn xã 22/06/2022 Lê Thanh Long
4 164/UB-VHTT Về việc tuyên truyền các tiện ích về điện trên ứng dụng Thái nguyên ID 22/06/2022 Lăng Đại Thành
5 163/UB-VHTT Về việc phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ triển khai tổ công nghệ số cộng đồng 22/06/2022 Lăng Đại Thành

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6820

Tổng truy cập: 155787

XÃ THỊNH ĐỨC - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thịnh - Xã Thịnh Đức - TP.Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Hồng Phúc

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Thịnh Đức. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3648.528
  • ubndthinhduc@thainguyencity.gov.vn