Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 53/KH-UBND KH thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2015 năm 2022 22/06/2022 Lê Thanh Long
2 340/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số trên địa bàn xã Thịnh Đức 22/06/2022 Lê Thanh Long
3 192/TB-UBND Thông báo phân công nhiệm vụ BCĐ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên địa bàn xã 22/06/2022 Lê Thanh Long
4 164/UB-VHTT Về việc tuyên truyền các tiện ích về điện trên ứng dụng Thái nguyên ID 22/06/2022 Lăng Đại Thành
5 163/UB-VHTT Về việc phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ triển khai tổ công nghệ số cộng đồng 22/06/2022 Lăng Đại Thành
6 69/BC-UBND BC kết quả tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 15/06/2022 Lê Thanh Long
7 67/BC-UBND Báo cáo tình hình kết quả tình hình kiểm soát thủ tục hành chính quý 2 năm 2022. 14/06/2022 Lê Thanh Long
8 66/BC-UBND BC kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022. 14/06/2022 Lê Thanh Long
9 49/KH-UBND KH kiểm tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan môi trường trên địa bàn xã Thịnh Đức 07/06/2022 Lê Thanh Long
10 148/UB-VP về việc tăng cường công tác tiêm chủng vác xin phòng COVID- 19 06/06/2022 Lăng Đại Thành

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7082

Tổng truy cập: 155783

XÃ THỊNH ĐỨC - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thịnh - Xã Thịnh Đức - TP.Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Hồng Phúc

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Thịnh Đức. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3648.528
  • ubndthinhduc@thainguyencity.gov.vn