Thông báo số 20/TB-UBND về việc lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

23-02-2021 19:24

Ngày 22/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên đã ban hành văn bản về việc lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên. Để tiếp thu ý kiến và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, UBND thị xã Phổ Yên đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nghiên cứu Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên. Mọi thông tin đóng góp xin gửi về địa chỉ Email: tnmtphoyen@gmail.com hoặc gửi văn bản trực tiếp tới Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên tại địa chỉ phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết báo cáo xem tại file đính kèm  


thainguyen.gov.vn

XÃ THỊNH ĐỨC - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thịnh - Xã Thịnh Đức - TP.Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Hồng Phúc

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Thịnh Đức. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3648.528
  • ubndthinhduc@thainguyencity.gov.vn