Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6): Tạo động lực để phát triển

11-06-2021 08:15

Sản xuất nhông đĩa xe máy tại Công ty TNHH Long Bình Sông Công (T.P Sông Công).

Hiện thực hóa chủ trương, chính sách

Thấm nhuần "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, những năm qua, tỉnh ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT); tổ chức các phong trào thi đua phù hợp, gắn với điều kiện thực tế của địa phương. Phát huy tiềm năng, thế mạnh, truyền thống quê hương cách mạng, tạo động lực mới đối với cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, từ đó, đạt được kết quả toàn diện trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Nhằm triển khai, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua (PTTĐ), tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, tỉnh đã quán triệt các văn bản, hướng dẫn của Trung ương; ban hành các văn bản, hướng dẫn thực hiện ở địa phương gắn liền với chú trọng chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tích cực đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua; thực hiện tốt công tác khen thưởng. Đặc biệt, cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các PTTĐ đã thực sự coi “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là một trong những biện pháp quan trọng trong quản lý Nhà nước; khen thưởng có tác động tích cực trở lại đối với thi đua”.  

Có thể thấy, từ các PTTĐ do Trung ương phát động, như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực, thực hiện phương châm “Địa phương nào có điều kiện thuận lợi sẽ tập trung chỉ đạo để về đích sớm, không chờ đợi; tiêu chí dễ, cần ít tiền làm trước, khó làm sau; làm từ nhà ra ngõ, từ đồng về làng”, đã tạo động lực cho các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, phát huy nhiều cách làm sáng tạo. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh ta đã đạt và hoàn thành trước thời hạn các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đến nay, số xã đạt chuẩn NTM là 108 xã, tăng 55 xã so với năm 2015 (về đích trước một năm); số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là 3 đơn vị, vượt một đơn vị (về đích trước hai năm). Tại Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, tỉnh ta đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Bên cạnh đó, phong trào “Cả nước chung tay Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác xóa đói, giảm nghèo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, ước bình quân 5 năm gần đây giảm 2,05%, nhanh hơn tốc độ bình quân chung của cả nướ...

Từ năm 2020 đến nay, dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tỉnh ta đã phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh”. Nhờ có sự quyết tâm và nhiều nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tín hiệu tích cực. Tính đến tháng 5-2021, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 331 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.355 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 165 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 8,7 triệu USD (tương đương khoảng 200 nghìn tỷ đồng)...

5 năm qua, các PTTĐ cũng công tác TĐKT của tỉnh cơ bản được thực hiện tốt, đúng quy định đã kịp thời khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Giai đoạn 2016 đến nay, tỉnh ta đã tôn vinh, khen thưởng 61 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, 32 doanh nhân đạt danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”; có trên 160 tập thể và 316 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; hơn 6.100 tập thể và gần 7.800 cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh…

Bám sát nhiệm vụ, đẩy mạnh thi đua

Thực tiễn khẳng định, PTTĐ  trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua đã và đang được đổi mới, đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân. Hiệu quả PTTĐ đã tạo động lực cho sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều lĩnh vực mang tính bứt phá. Kinh tế phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng hàng năm duy trì ở mức hai con số, cao hơn bình quân chung cả nước; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới, văn minh; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. 

Tỉnh ta đạt được những thành tựu đó là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, quản lý điều hành trực tiếp của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nhận thức đúng đắn của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác TĐKT là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả của lĩnh vực công tác này. 

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác TĐKT, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai thực hiện, vận động cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng nhằm nâng cao hiệu quả PTTĐ yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra; đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh: thực hiện cải cách hành chính; xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông; nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; đặc biệt là phong trào “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025". Đồng thời, nâng cao chất lượng khen thưởng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính về TĐKT; quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân đảm bảo đúng người, đúng việc và thực sự tiêu biểu. Triển khai các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, làm lan tỏa rộng khắp gương người tốt, việc tốt trong xã hội…

Ngọc Thảo
baothainguyen.org.vn

XÃ THỊNH ĐỨC - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thịnh - Xã Thịnh Đức - TP.Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Hồng Phúc

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Thịnh Đức. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3648.528
  • ubndthinhduc@thainguyencity.gov.vn