BCH Đảng ủy xã Thịnh Đức

01-09-2020 09:12

  Dương Hồng Phúc
  Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND
  Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng ủy
  Ngày sinh: 22/02/1969
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại: xóm Nhân Hòa
  Điện thoại: 0912752314
  Email: duonghongphuc1969@gmail.com
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Lĩnh vực phụ trách: 

  Đặng Quang Dần
  Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
  Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
  Ngày sinh: 19/11/1962
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại: xóm Lượt
  Điện thoại: 0912827736
  Email: 
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Trung cấp
  Lĩnh vực phụ trách: Chủ nhiệm UBKD Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận

  Lê Thanh Long
  Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
  Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy xã
  Ngày sinh: 16/11/1974
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại: xóm Thịnh
  Điện thoại: 0988395689
  Email: 
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Lĩnh vực phụ trách:
  Hoàng Văn Thêm
  Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã
  Chức vụ Đảng: Ủy viên BTV Đảng ủy xã
  Ngày sinh: 19/12/1976
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại: xóm Cương Lăng
  Điện thoại: 0387352710
  Email: themmattran@gmail.com
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Lĩnh vực phụ trách:
  Vũ Tuấn Thành
  Chức vụ: Trưởng công an xã
  Chức vụ Đảng: Ủy viên BTV Đảng ủy xã
  Ngày sinh: 13/3/1984
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại:
  Điện thoại: 0366161881
  Email: 
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Lĩnh vực phụ trách:
  Bùi Khánh Chương
  Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
  Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã
  Ngày sinh: 25/8/1963
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại:  xóm Thịnh
  Điện thoại: 0912815476
  Email: 
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Lĩnh vực phụ trách:
  Nguyễn Thị Dung
  Chức vụ: chủ tịch Hội Phụ nữ xã
  Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã
  Ngày sinh: 24/4/1969
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại: xóm Phú
  Điện thoại: 0324383839
  Email: 
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Trung cấp
  Lĩnh vực phụ trách:
  Hoàng Việt Hà
  Chức vụ: chủ tịch Hội nông dân xã
  Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã
  Ngày sinh: 13/3/1984
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại:
  Điện thoại: 0366161881
  Email: 
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Lĩnh vực phụ trách:
  Đặng Xuân Khang
  Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã
  Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã
  Ngày sinh: 16/2/1985
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại: xóm Lượt
  Điện thoại: 0987885235
  Email: 
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Lĩnh vực phụ trách:
  Đỗ Văn Giang
  Chức vụ: Bí thư Đoàn xã
  Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã
  Ngày sinh: 22/6/1986
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại: xóm Phú
  Điện thoại: 0975665365
  Email: 
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Lĩnh vực phụ trách:
  Hoàng Văn Quỳnh
  Chức vụ: Phó Chỉ huy BCH QS, phó chủ tịch Hội CCB xã
  Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã
  Ngày sinh: 29/01/1985
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại: xóm Cương Lăng
  Điện thoại: 0327225999
  Email: 
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Lĩnh vực phụ trách:
  Lăng Đại Thành
  Chức vụ: VP HĐNG & UBND xã
  Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã
  Ngày sinh: 24/5/1976
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại: xóm Nhân Hòa
  Điện thoại: 035385739
  Email: 
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Lĩnh vực phụ trách:
  Nguyễn Thị Thu Hiền
  Chức vụ: Công chức VH - XH
  Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã
  Ngày sinh: 28/9/1980
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại: xóm Thịnh
  Điện thoại: 0978066009
  Email: 
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Lĩnh vực phụ trách:
  Củng Đình Mạnh
  Chức vụ: 
  Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã
  Ngày sinh: 23/9/1975
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại: xóm Cường
  Điện thoại: 
  Email: 
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Lĩnh vực phụ trách:
  Nguyễn Thị Hằng
  Chức vụ: Hiệu trưởng trường THCS Thịnh Đức
  Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã, bí thư chi bộ trường THCS    Thịnh Đức
  Ngày sinh: 28/9/1977
  Quê quán: Xã Thịnh Đức
  Nơi ở hiện tại:
  Điện thoại:
  Email: 
  Trình độ chính trị: Trung cấp
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Lĩnh vực phụ trách:

 

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6454

Tổng truy cập: 159504

XÃ THỊNH ĐỨC - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thịnh - Xã Thịnh Đức - TP.Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Hồng Phúc

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Thịnh Đức. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3648.528
  • ubndthinhduc@thainguyencity.gov.vn