Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 107/UBND-VHXH Công văn về việc tuyên truyền, cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng " Thái Nguyên ID" 27/04/2022 Lăng Đại Thành
2 393/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Thịnh Đức năm 2021 02/12/2021 Lê Thanh Long
3 225/TB-UBND Thông báo niên yết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Thịnh Đức năm 2021 23/11/2021 Lăng Đại Thành

XÃ THỊNH ĐỨC - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thịnh - Xã Thịnh Đức - TP.Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Hồng Phúc

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Thịnh Đức. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3648.528
  • ubndthinhduc@thainguyencity.gov.vn