Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 69/BC-UBND BC kết quả tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 15/06/2022 Lê Thanh Long
2 144/UB-vp về việc tiếp tục tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân, nhóm cá nhân trong hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn xã 03/06/2022 Lăng Đại Thành
3 56/BC-UB Báo cáo Kinh tế xã hội tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2022. 15/05/2022 Lê Thanh Long
4 45/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng , nhiệm vụ , giải pháp công tác tháng 5 năm 2022. 19/04/2022 Lê Thanh Long
5 45/BC-UB Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 , phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2022. 19/04/2022 Lê Thanh Long
6 273/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của UBND xã Thịnh Đức, nhiệm kỳ 2021 - 2025 15/04/2022 Lê Thanh Long
7 42/KH-UBND Kế hoạch thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp năm 2022 14/04/2022 Lê Thanh Long
8 42/KH-UB Kế hoạch thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp năm 2022. 14/04/2022 Lê Thanh Long
9 33/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác quý II năm 2022 15/03/2022 Lê Thanh Long
10 21/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, kế hoạch công tác tháng 03 năm 2022 15/02/2022 Lăng Đại Thành
11 64/QĐ-UBND Quyết định về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 xã Thịnh Đức 26/01/2022 Lê Thanh Long
12 07/BC-UBND Báo cáo về việc công khai thực hiện quản lý và sử dụng tài sản nhà nước năm 2021 07/01/2022 Lê Thanh Long
13 13a/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Thịnh Đức năm 2022 05/01/2022 Lê Thanh Long
14 15a/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Thịnh Đức nam 2022 04/01/2022 Lê Thanh Long
15 17/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022. 30/12/2021 Dương Hồng Phúc
16 15?NQ-HD Quyết định về việc phê chuẩn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 30/12/2021
17 185/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai quyết toán thu, chi ngân sách xã Thịnh Đức năm 2020 01/09/2021
18 10/QD-UBND Quyết Định về việc công khai dư toán thu, chi ngân sách và kết quả thu chi quỹ công chuyên dùng xã thịnh Đức năm 2021 10/01/2021 Lê Thanh Long

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6344

Tổng truy cập: 155791

XÃ THỊNH ĐỨC - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thịnh - Xã Thịnh Đức - TP.Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Hồng Phúc

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Thịnh Đức. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3648.528
  • ubndthinhduc@thainguyencity.gov.vn