Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 45/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng , nhiệm vụ , giải pháp công tác tháng 5 năm 2022. 19/04/2022 Lê Thanh Long
2 273/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của UBND xã Thịnh Đức, nhiệm kỳ 2021 - 2025 15/04/2022 Lê Thanh Long
3 42/KH-UBND Kế hoạch thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp năm 2022 14/04/2022 Lê Thanh Long
4 33/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác quý II năm 2022 15/03/2022 Lê Thanh Long
5 21/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, kế hoạch công tác tháng 03 năm 2022 15/02/2022 Lăng Đại Thành
6 64/QĐ-UBND Quyết định về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 xã Thịnh Đức 26/01/2022 Lê Thanh Long
7 07/BC-UBND Báo cáo về việc công khai thực hiện quản lý và sử dụng tài sản nhà nước năm 2021 07/01/2022 Lê Thanh Long
8 13a/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Thịnh Đức năm 2022 05/01/2022 Lê Thanh Long
9 15a/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Thịnh Đức nam 2022 04/01/2022 Lê Thanh Long
10 185/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai quyết toán thu, chi ngân sách xã Thịnh Đức năm 2020 01/09/2021
11 10/QD-UBND Quyết Định về việc công khai dư toán thu, chi ngân sách và kết quả thu chi quỹ công chuyên dùng xã thịnh Đức năm 2021 10/01/2021 Lê Thanh Long

XÃ THỊNH ĐỨC - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thịnh - Xã Thịnh Đức - TP.Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Hồng Phúc

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Thịnh Đức. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3648.528
  • ubndthinhduc@thainguyencity.gov.vn