Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để...

Ngày 23/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2815/UBND-CNNXD về việc chấp thuận cho Liên doanh Công ty Cổ phần BCD GROUP và Công ty Cổ phần GOLF Tân Thái nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc phạm...

Ngày 08/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của...

Thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền...

Ngày 23/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công...

Bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công...

Ngày 23/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản...

Ngày 23/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa...

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6630

Tổng truy cập: 155763

XÃ THỊNH ĐỨC - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Thịnh - Xã Thịnh Đức - TP.Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Hồng Phúc

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Thịnh Đức. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3648.528
  • ubndthinhduc@thainguyencity.gov.vn